Minh TríGraphic Design Freelancer

Staff Picks

Tác phẩm: New Day Challenge

Khóa học: After Effects Motion graphic

Khóa Tháng 8/2014

Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

Các Tác Phẩm Khác

Khoa hoc Photoshop Basic - The Vague - Kim Ngan
Christian Dior Parfums - Thu Van
twerk it like miley
Khoa ve Sketch M01 Cover Keyframe Training
Life Is Beautiful
animation build up the house - cao xuan thiet - cinema 4d basic
Sergio Ramos Animation - Cuong Nguyen
Ngich Intro - Luu Thanh Luan
Discovery - Hong Phuoc
Discovery - Hong Phuoc