Khóa học After Effect Motion Graphic

Tác phẩm Character Animation của bạn Linh Nguyễn. Trể hạn bài cuối khóa với lớp, sau 2 tuần thì Linh cũng đã hoàn thiện cho mình Video Animation hoàn chỉnh đầu tiên.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết của khóa học offline After Effect Motion Graphic tại đây: http://keyframe.vn/after-effect-motion-graphic/

Hoặc nếu không sắp xếp được thời gian thì có thể tham gia khóa học after effect online của do mr. Phương Bình giảng bao gồm khóa After Effect Motion Junior và khóa After Effect Motion Advanced