Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành NamMotion Graphic Freelancer

Staff Picks

Tác phẩm: TVC BeeTalk

Khóa học: After Effects Motion graphic

Khóa Tháng 5/2014

Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

Các Tác Phẩm Khác

motion graphic 10 điểm khác nhau giữa Sai Gon - Ha Noi
Khoa ve Sketch M01 Cover Keyframe Training
Life Is Beautiful
animation build up the house - cao xuan thiet - cinema 4d basic
Sergio Ramos Animation - Cuong Nguyen
Ngich Intro - Luu Thanh Luan
Discovery - Hong Phuoc
motion graphic 10 điểm khác nhau giữa Sai Gon - Ha Noi
Cinema 4D Basic - Merry Christmas_nguyen lu thong