Tác phẩm Mapping lên khối hộp 3D của bạn Lê Trung Nguyên thuộc khóa After Effect Motion Graphic Tháng 10/2014. Video được các bạn cùng lớp bầu chọn xuất sắc và đoạt Cup For The Best Of After Effect Motion Graphic Course.

Khóa Học After Effect Motion Graphic

Tác phẩm: 3D Box Mapping

Khóa Tháng 10/2014

Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

Lê Trung Nguyên
Lê Trung NguyênVisual Video Creator

Các Tác Phẩm Khác

Khoa hoc Photoshop Basic - The Vague - Kim Ngan
Christian Dior Parfums - Thu Van
twerk it like miley
Khoa ve Sketch M01 Cover Keyframe Training
Life Is Beautiful
animation build up the house - cao xuan thiet - cinema 4d basic
Sergio Ramos Animation - Cuong Nguyen
Ngich Intro - Luu Thanh Luan
Discovery - Hong Phuoc
Discovery - Hong Phuoc