Học viên

Việt Nguyễn

Graphic Designer

Tác phẩm: 12 Con Giáp
Khóa học: After Effects Motion graphic
Khóa Tháng 4/2015
Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

12 Con Giáp Animation

Sử dụng những Animation Shape cơ bản để tạo ra các Composition Template, tạo nên những chuyển động Spaker, Explosion, Lines Circle….

Sau đó kết hợp với các Artwork được vẽ từ Illustrator, Việt Nguyễn đã thể hiện một video đẹp mắt và chỉnh chu.

Điểm mấu chốt ở đây là sau khi tạo được 1 animation cho 1 con giáp rồi, Việt đã sử dụng tính năng Time Reverse Layer để đảo ngược chuyển động, từ đó làm giảm khối lượng công việc đáng kể cho Project.