Happy New Year 2014 | Keyframe Training

Happy New Year 2014

Một năm mới, năm 2014.

Keyframe Training thân chúc các bạn học viên nhiều thành công và sức khỏe trong năm 2014 này.

Năm mới với nhiều kế hoạch và khóa học mới sẽ được Keyframe Training triển khai. Trước hơn cả là 2 khóa After Effect Advance và Cinema 4D Advance sẽ được khai giảng vào tháng 2 và 3 / 2014.

Ngoài ra Keyframe Training sẽ triển khai đào tạo khóa dài hạn Multimedia bao gồm Premiere và Combo After Effect, đảm bảo và giới thiệu việc làm cho học viên học khóa dài hạn.

Khóa học phát thảo Ý tưởng và Storyboard cũng sẽ tuyển sinh trong năm mới, sẽ là một sự đột phá thú vị.

Chúc mừng năm mới!!!

P/S: Các bạn có thể thực hiện video Happy Newyear tương tự với tutorial sau: Tutorial-after-effect-motion-graphic-firework-particular

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *