khóa học dựng phim combo-premiere-edius-T12-2014

Dựng phim Premiere & Edius tuyển sinh khóa học tháng 12/2014

Dựng phim , chỉnh sửa phim là nền tảng đầu tiên khi bước vào lĩnh vực Multimedia.

Việc trang bị cho mình kiến thức về dựng phim, chỉnh sửa phim là bước đi thông minh và hiệu quả nhất để tiếp cận lĩnh vực này.

Keyframe xin thông báo tuyển sinh khóa học Premiere & Edius.

Sẽ khai giảng vào 15/12/2014.

Khóa học học vào các buổi tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Mỗi buổi học diễn ra trong 2 tiếng từ 19h00 – 21h00.

Xem thông tin chi tiết khóa học Premiere & Edius

Hoặc đăng ký giữ chổ ngay vì mỗi lớp chỉ bao gồm 9 học viên