khóa học dựng phim combo-premiere-edius-T12-2014

Dựng phim Premiere & Edius tuyển sinh khóa học tháng 12/2014

Dựng phim , chỉnh sửa phim là nền tảng đầu tiên…
Print

Tuyển sinh các khóa học Multimedia trong tháng 11/2014

khóa học Multimedia tháng 11-2014 Khóa học Adobe Photoshop Khai…
hiệu ứng kỹ xảo after effects

Tuyển sinh khóa học Hiệu ứng kỹ xảo After effects Tháng 9/2014

Keyframe Training xin thông báo tuyển sinh khóa học "Hiệu…
dựng phim

Tuyển sinh khóa học Dựng Phim Combo Premiere & Edius T9/2014

Keyframe Training xin thông báo tuyển sinh khóa học dựng…
khóa học after effects motion graphic

Tuyển sinh khóa học After effects Motion graphic, Cinema 4D - T8

/
Khóa học After Effects Motion Graphic Khai giảng…
khóa học tại keyframe training

Tuyển sinh các khóa học tại Keyframe Training Tháng 7/2014

/
Khóa học tại Keyframe Training xin thông báo tuyển…
combo premiere & edius

Tuyển sinh khóa học dựng phim Combo Premiere & Edius Tháng 7/2014

/
combo premiere & edius 7/2014 Keyframe Training xin thông…
keyframe-ae-nang-cao-t5

Tuyển sinh khóa học After Effects Nâng Cao Tháng 7/2014

/
Keyframe Training xin thông báo tuyển sinh các  Khóa…