khóa học dựng phim combo-premiere-edius-T12-2014

Dựng phim Premiere & Edius tuyển sinh khóa học tháng 12/2014

Dựng phim , chỉnh sửa phim là nền tảng đầu tiên…
dựng phim

Tuyển sinh khóa học Dựng Phim Combo Premiere & Edius T9/2014

Keyframe Training xin thông báo tuyển sinh khóa học dựng…
banner

Bắt đầu với Motion Graphics - Bạn nên học phần mềm nào?

/
Bắt đầu với Motion Graphics - Bạn nên học phần…
combo premiere & edius

Tuyển sinh khóa học dựng phim Combo Premiere & Edius Tháng 7/2014

/
combo premiere & edius 7/2014 Keyframe Training xin thông…
keyframe-EDIUS-advanced-t6-2014

Tuyển sinh khóa học chỉnh sửa phim Edius Advanced

/
Keyframe Training xin thông báo tuyển sinh Khóa học Chỉnh…
keyframe-ae-motion-graphic-t5

Thông báo tuyển sinh các khóa học tại Keyframe Tháng 5

/
Tuyển sinh khóa học tại Keyframe Tháng 5 Keyframe…
combo premiere và edius

Tuyển sinh khóa dựng phim Combo Premiere và Edius Tháng 3/2014

/
combo premiere và edius - 03/2014 Keyframe Training xin thông…