Entries by KeyframeTraining

Khai giảng các khóa học mới tại Keyframe cuối T3, đầu T4 / 2014

khóa học mới tại Keyframe Cuối tháng 3 là thời điểm mà Keyframe Training đồng loạt khai giảng các khóa học mới. After Effect Motion Graphic: Sáng 3-5-7, Khai giảng ngày 25/3/2014 (8h30-11h30) Tối 2-4-6, Khai giảng ngày 28/3/2014 (18h30-21h30) After Effect Advance: Tối 2-6, Khai giảng ngày 4/4/2014 (18h30-21h30) Cinema 4D Basic: Tối 3-5, […]

VGG Info Graphic Video | Keyframe Training

VGG Info Graphic Video 17-01-2014 Một sản phẩm Keyframe Studio thực hiện cho VGG, nhà cung cấp game vừa góp mặt vào thị trường Việt Nam vào cuối tháng 11/2013. Video thực hiện trong 10 ngày và bao gồm 2 phiên bản Việt – Anh. Trên đây là phiên bản tiếng việt. Phần mềm thực […]